მაღალ ხარისხიანი ინტერნეტ პროვაიდერი
Feel web-page as you feel speed
Modern technologies

წითელი

სიჩქარე:3მგბ/წმ
ფასი:10 ლარი
ინსტალაცია:15 ლარი
კომპიუტერის რაოდენობა:შეუზღუდავი
შეკვეთა

ყვითელი

სიჩქარე:5მგბ/წმ
ფასი:15 ლარი
ინსტალაცია:15 ლარი
კომპიუტერის რაოდენობა:შეუზღუდავი
შეკვეთა

მწვანე

სიჩქარე:10მგბ/წმ
ფასი:25 ლარი
ინსტალაცია:15 ლარი
კომპიუტერის რაოდენობა:შეუზღუდავი
შეკვეთა

ორანჯი

სიჩქარე:10-100 მგბ/წმ
ფასი:შეთანხმებით
ინსტალაცია:15 ლარი
კომპიუტერის რაოდენობა:შეუზღუდავი
შეკვეთა